Titre Auteur
فاس عاصمة الأدارسة محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني 1 _ 2
اللمحة البدرية في الدولة النصرية لسان الدين بن الخطيب 2 _ 2
الملكية في المغرب نوافذ 3 _ 2
دولة المرابطين  سعدون عباس نصر الله 4 _ 2
Histoire des Alaouites Benoist Méchin 5 _ 2
Histoire du Maroc Bernard Lugan 6 _ 2
Le Maroc de l'espoir Michel Laurent 7 _ 2